Hệ 2 basic 10 bồn rau

40.000.000

Gồm 2 bồn cá 700 lít + 2 khay rau lớn 300 lít + 10 khay rau nhỏ 100 lít

SKU: 76798 Category: Tags: ,