Các hệ thống khách hàng thường sử dụng

Danh mục sản phẩm

aquaponics_system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquaponics cơ bản là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và trồng cây thủy canh trong cùng một hệ thống sản xuất nông nghiệp - chúng ta thu được hai sản phẩm rau sạch và cá tươi.

Aquaponics bao gồm các thành phần chính sau: một hồ cá để nuôi thủy sản, một hệ thống thủy canh để trồng cây, hệ thống bơm nước để tưới cây tự động và hệ thống lọc nước ...

8319722_f520
Aquaponics có nhiều loại hình khác nhau (phân loại theo phương pháp trồng cây): phổ biến và cơ bản nhất là: tưới nhập xã cạn, NFT - ống dòng chảy và Bè nổi - máng sâu ...

Aquaponics được duy trì nhờ vào năm yếu tố chính đó là: Cá, Vi sinh vật, Cây, Nước, Không khí và 3 điều kiện hồ trợ: Ánh sáng, Thức ăn cho cá và Năng lượng điện ...

Video clip giới thiệu